परिमाण तुलना यादी

आमच्या कंपनीच्या तारांचे टेक आणि स्पेसिफिकेशन पॅरामीटर्स मिलिमीटर (मिमी) च्या युनिटसह आंतरराष्ट्रीय युनिट प्रणालीमध्ये आहेत. खालील यादी अमेरिकन वायर गेज (AWG) आणि ब्रिटिश स्टँडर्ड वायर गेज (SWG) यांची तुलना करते आणि तुम्ही ते संदर्भ म्हणून वापरू शकता.

चीन वायर गेज (जीबी)

आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल वायर गेज (IEC)

जर्मन मानक वायर गेज (DIE)

युनायटेड किंगडम

नाममात्र

संयुक्त राष्ट्र

मानक

चीन वायर गेज जीबी

 आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल वायर कोड IEC

 जर्मन मानक वायर गेज मरतात

ब्रिटन

 नाममात्र

 संयुक्त राज्य

 मानक

नाममात्र व्यास (मिमी)

नाममात्र व्यास (मिमी)

नाममात्र व्यास (मिमी)

SWG

व्यास (मिमी)

AWG

व्यास (मिमी)

०.०२

०.०२

 

 

०.०२

52

०.०२

0.022

0.022

 

 

 

 

 

0.025

0.025

0.025

50

0.025

50

0.025

0.028

0.028

 

 

 

 

 

0.032

0.032

0.032

49

0.031

48

0.032

0.036

0.036

 

 

 

47

0.035

०.०४

०.०४

०.०४

48

0.041

46

0.041

0.045

0.045

 

 

 

45

0.045

०.०५

०.०५

०.०५

47

0.051

44

०.०५

0.056

0.056

 

46

0.061

43

0.056

0.063

0.063

0.063

45

0.071

42

0.063

0.071

0.071

0.071

44

0.081

41

0.071

0.08

0.08

0.08

43

0.071

40

0.079

०.०

०.०

०.०

42

0.102

39

0.089

0.1

0.1

0.1

41

0.112

38

0.101

0.112

0.112

0.112

40

0.122

37

0.113

0.125

0.125

0.125

39

0.132

36

0.127

0.14

0.14

0.14

38

0.152

35

0.143

0.16

0.16

0.16

37

0.173

34

0.16

 

 

 

36

0.193

 

 

0.18

0.18

0.18

 

 

 

0.18

 

 

 

35

0.213

33

 

0.2

0.2

0.2

34

0.234

32

0.202

0.224

0.224

0.224

33

0.254

31

0.227

 

 

 

32

0.274

 

 

0.25

0.25

0.25

31

0.295

30

0.255

0.28

0.28

0.28

30

0.315

29

0.286

0.315

0.315

0.315

29

0.345

28

0.321

0.355

0.355

0.355

28

0.376

27

0.361

0.4

0.4

0.4

27

0.417

26

0.405

0.45

0.45

0.45

26

0.457

25

0.455

0.5

0.5

0.5

25

0.508

 

 

0.56

0.56

 

24

0.559

 

 

0.6

0.6

 

23

0.61

24

0.511

0.63

0.63

0.63

 

 

23

0.574

0.71

0.71

0.71

 

 

22

0.642

0.75

0.75

0.75

 

 

21

0.724

0.8

0.8

0.8

22

0.711

 

0.812

0.85

0.85

0.85

21

0.813

20

 

0.9

0.9

0.9

20

0.914

19

0.911

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

1

1

1

 

 

18

1.024

1.06

1.06

1.06

19

1.016

 

 

1.12

1.12

1.12

 

 

17

1.151

1.18

1.18

1.18

 

 

 

 

1.25

1.25

1.25

18

 

16

1.29

1.32

1.32

1.32

 

1.219

 

 

1.4

1.4

1.4

17

 

15

1.45

1.5

1.5

1.5

 

1.422

 

 

1.6

1.6

1.6

 

 

14

1.628

1.7

1.7

1.7

16

1.626

 

 

1.8

1.8

1.8

 

 

13

1.829

1.9

1.9

1.9

15

1.829

 

 

2

2

2

 

 

12

2.052

2.12

2.12

2.12

14

2.032

 

 

2.24

2.24

2.24

 

 

11

2.3

2.36

2.36

2.36

13

2.337

 

 

2.5

2.5

2.5

12

2.642

10

2.59